STX40

SISTEMA PORTÁTIL DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN CABLES