Elektrikli cihaz güvenliği

   

Sadece bir üreticinin sözüne güvenmeyin (bizimki de dahil)

 

"Güvenli mi?" sorusu, elektrikle çalışan herkesin düzenli olarak sorması gereken bir sorudur. Elektrik tehlikelidir; elektrik çarpmasına, yanıklara, hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle elektrikle ilgili bir iş yaparken güvenlik, bir numaralı öncelik olmalıdır. Nihayetinde koşulların, süreçlerin ve ekipmanın; kendisi ve başkaları için mümkün olan en yüksek seviyede koruma sağladığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.

   

     

Özel giysiler, eldivenler, maskeler ve botlar, kullanılabilecek fiziksel güvenlik araçları arasındadır. Ayrıntılı prosedürlerde, riski sınırlamak için en iyi güvenlik uygulamaları açıklanmaktadır. Fiziksel çalışma alanı, çalışan için daha güvenli olacak şekilde düzenlenebilir.

Test ve ölçüm cihazları da güvenlik denkleminin bir parçasıdır. Bunlar, seçilen test ortamında ve amaçlanan uygulamada güvenli şekilde çalışmalı ve öngörülebilir yanlış kullanıma ve gerilim sıçramaları gibi planlanmamış elektrik olaylarına karşı koruma sağlamalıdır. Peki, kullandığınız test cihazlarının en yüksek düzeyde koruma sağlayacağından nasıl emin olursunuz?

Çoğu cihaz üreticisi, ürünlerinin güvenli olacak şekilde tasarlandığını size bildirmekten memnuniyet duyar. Tedarikçilerin, bir tasarıma ek güvenlik özelliklerinin entegre edildiği alanları açıkça beyan etmesi nadir görülen bir durumdur.

Üreticiler güvenlikle ilgili genel iddialarda bulunsalar bile elektrikli test ekipmanının bir kullanıcısı olarak güvenliğin sizin sorumluluğunuz olduğunu unutmayın. Bilgili bir kullanıcı, sorulacak soruları ve aranacak standartları bilir. Test cihazlarının ele alması gereken belli ayrıntıları ortaya çıkarmak için "güvenli" sözcüğünün altında yatanlara bakmanız gerekir.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standardı 61010, elektrikli ekipmanlar için ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik güvenlik gerekliliklerini kapsar. Test ve ölçüm devreleri ile cihazlar için gereklilikleri içerir. IEC 61010, cihaz güvenliğinin temelini oluşturur ve gereksinimlerini desteklemek için diğer standartlardan faydalanır.

Güvenlik standardının kritik bir yönü cihazın kullanılacağı ortamdır. Aşağıda, IEC 61010'da ve diğerlerinde yer alan ve bilgi sahibi olmanız gereken bazı kavramlar yer almaktadır:

  • Ölçüm kategorisi sınıfı
  • Giriş koruma sınıfı
  • Kirlilik derecesi
  • Karşılaştırmalı İzleme Endeksi
  • Test kablosu tasarımı

Bu konuları anlayın ve üreticilere kendileriyle ilgili uygun sorular sorun. Eksiksiz yanıtlar istemeniz ve zayıf yanıtlara razı olmayı reddetmeniz gerekir. Bir hayat cihaz tasarımına bağlı olabilir; bu nedenle "Güvenli mi?" sorusunu yanıtlarken kendinizden emin olabilirsiniz.        

 

            

Ek kaynak malzemeler