Pravila o privatnosti

Last Updated: January 1, 2023

Uvod

 

Dobro došli u obaveštenje o privatnosti Megger grupe.

Kompanija Megger poštuje vašu privatnost i posvećena je zaštiti vaših ličnih podataka. Putem ovog obaveštenja o privatnosti ćete saznati kako se brinemo o vašim ličnim podacima kada posetite naš veb-sajt (bez obzira na to odakle nas posećujete), koja su vaša prava vezana za privatnost i na koji način vas zakon štiti.

Ovo obaveštenje o privatnosti je navedeno u slojevima, pa možete da klikom odete do određenih oblasti navedenih u nastavku. Možete i da preuzmete pdf verziju politike ovde. Rečnik će vam pomoći da razumete značenje nekih od termina koji se koriste u ovom obaveštenju o privatnosti.

 

1. Važne informacije i više o nama

 

Svrha ovog obaveštenja o privatnosti

Ovo obaveštenje o privatnosti ima za cilj da vam pruži informacije o tome kako kompanija Megger prikuplja i obrađuje vaše lične podatke putem vašeg korišćenja ovog veb-sajta, uključujući sve podatke koje navedete putem veb-sajta kada se prijavite na naš bilten, kupite proizvod ili uslugu ili učestvujete u takmičenju.

Ovaj sajt nije namenjen za decu i mi ne prikupljamo svesno podatke koji se odnose na decu.

Važno je da pročitate ovo obaveštenje privatnosti, kao i svako drugo obaveštenje o privatnosti ili o legitimnoj obradi koje eventualno pružimo u određenim prilikama kada prikupljamo ili obrađujemo lične podatke o vama kako biste bili potpuno svesni toga kako i zašto koristimo vaše podatke. Ovo obaveštenje o privatnosti dopunjuje druga obaveštenja i nije mu svrha da ih zameni.

Kontrolor

Kompanija Megger je sastavljena od različitih pravnih lica. Ovo obaveštenje o privatnosti se objavljuje u ime Megger grupe, pa kada pomenemo „Megger“, „mi“ ili „naš“ u ovom obaveštenju o privatnosti, mislimo na relevantnu kompaniju u Megger grupi koja je odgovorna za obradu podataka. Kada od nas kupite neki proizvod ili uslugu, obavestićemo vas koje pravno lice će biti kontrolor za vaše podatke. Kompanija Megger Group Limited je kontrolor i odgovorno lice za ovaj veb-sajt.

Imamo odeljenje za privatnost podataka koje je odgovorno za nadgledanje pitanja vezanih za ovo obaveštenje o privatnosti. Ako imate pitanja vezana za ovo obaveštenje o privatnosti, uključujući putanja o realizovanju vaših zakonskih prava, obratite nam se pomoću podataka navedenih u nastavku.

Podaci za kontakt

Naši kompletni podaci su:

Pun naziv pravnog lica:  Megger Group Limited

E-adresa:  [email protected] 

Poštanska adresa:  Archcliffe Road, Dover, Kent, CT17 9EN

Promene u obaveštenju o privatnosti i vaša dužnost da nas obavestite o promenama

Ova verzija je poslednji put ažurirana 30. aprila 2018.

Važno je da lični podaci o vama koje imamo budu tačni i aktuelni. Obavestite nas ako se vaši lični podaci promene tokom našeg odnosa.

Veze trećih strana

Ovaj veb-sajt može da obuhvata veze do veb-sajtova, dodatnih komponenti i aplikacija trećih strana. Klikom na te veze ili omogućavanjem takvih veza možda ćete dozvoliti trećim stranama da prikupljaju ili dele podatke o vama. Nemamo kontrolu nad tim veb-sajtovima trećih strana i ne snosimo odgovornost za njihove izjave o privatnosti. Kada napustite naš veb-sajt, preporučujemo vam da pročitate obaveštenje o privatnosti svakog veb-sajta koji posetite.

 

2. Podaci koje prikupljamo o vama

 

Lični podaci, ili lične informacije, označavaju sve informacije o jednom pojedincu na osnovu kojih identitet te osobe može da se otkrije. Ovo ne obuhvata podatke iz kojih je identitet uklonjen (anonimni podaci).

Možemo da prikupljamo, koristimo, čuvamo i prenosimo razne vrste ličnih podataka o vama, koje smo grupisali na sledeći način:

 • Podaci o identitetu obuhvataju, ali nisu ograničeni na ime, devojačko prezime, prezime, korisničko ime ili slične identifikatore, bračno stanje, zvanje, datum rođenja i pol.
 • Kontakt podaci obuhvataju, ali nisu ograničeni na adresu za fakturisanje, adresu za isporuku, e-adresu i brojeve telefona.
 • Finansijski podaci obuhvataju, ali nisu ograničeni na podatke o bankovnom računu i platnoj kartici.
 • Podaci o transakcijama obuhvataju, ali nisu ograničeni na podatke o plaćanjima koja ste vi primili ili obavili, kao i druge podatke o proizvodima i uslugama koje ste kupili od nas.
 • Tehnički podaci obuhvataju adresu internet protokola (IP), podatke za prijavljivanje, tip i verziju pregledača, podešavanje vremenske zone i lokaciju, tipove i verzije dodatnih komponenti za pregledač, operativni sistem, platformu i druge tehnologije na uređajima koje koristite da biste pristupili ovom veb-sajtu.
 • Podaci o profilu obuhvataju, ali nisu ograničeni na korisničko ime i lozinku, kupovine ili narudžbine koje ste obavili, interesovanja, željene opcije, povratne informacije i odgovore na ankete. 
 • Podaci o korišćenju obuhvataju, ali nisu ograničeni na informacije o tome kako koristite naš veb-sajt, proizvode i usluge.
 • Podaci za marketing i komunikaciju obuhvataju [vaše željene opcije za prijem marketinškog materijala od nas i naših trećih strana, kao i željene opcije za komunikaciju].

Takođe prikupljamo, koristimo i delimo objedinjene podatke, kao što su statistički ili demografski podaci za bilo koje svrhe. Objedinjeni podaci mogu da budu izvedeni iz ličnih podataka, ali ih zakon ne smatra ličnim podacima jer oni ne otkrivaju vaš identitet na direktan ili indirektan način. Na primer, možemo da upotrebimo vaše podatke o korišćenju da bismo izračunali koji procenat korisnika pristupa određenoj funkciji veb-sajta. Međutim, ako kombinujemo ili povezujemo objedinjene podatke sa vašim ličnim podacima na takav način da vaš identitet može direktno ili indirektno da se otkrije, takve kombinovane podatke tretiramo kao lične podatke i koristimo ih u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti.

Uopšte ne prikupljamo specijalne kategorije ličnih podataka o vama (ovo obuhvata detalje o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, religioznim ili filozofskim verovanjima, seksualnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkim mišljenjima, članstvu u radničkim sindikatima, informacije o zdravlju i genetičke i biometrijske podatke). Ne prikupljamo ni informacije o krivičnim prekršajima i osudama.

Ako ne navedete lične podatke

Kada nam zakon nalaže da prikupimo lične podatke ili kada to moramo da uradimo u skladu sa ugovorom koji imamo sa vama, a vi odbijete da navedete te podatke na zahtev, možda nećemo moći da ispunimo uslove ugovora koji imamo ili pokušavamo da sklopimo sa vama (na primer, da vam pružimo robu i usluge). U tom slučaju ćemo možda morati da otkažemo proizvod ili uslugu koje vam pružamo, ali ako se to desi, blagovremeno ćemo vas obavestiti o tome.

 

3. Kako se prikupljaju lični podaci?

 

Koristimo različite metode za prikupljanje ličnih podataka od vas i o vama, uključujući i sledeće:

 • Direktne interakcije. Možete da nam pružite svoje podatke o identitetu, podatke za kontakt i finansijske podatke popunjavanjem obrazaca ili u komunikaciji putem pošte, telefona, e-pošte ili drugim putem. Ovo obuhvata lične podatke koje navodite:
 • kada se prijavljujete za naše proizvode ili usluge;
 • kada kreirate nalog na našem veb-sajtu;
 • kada se pretplatite na naše vesti ili druge publikacije; 
 • kada zahtevate da vam se šalje marketinški materijal;
 • kada učestvujete u takmičenju, promociji ili anketi ili
 • kada nam šaljete povratne informacije. 
 • Automatizovane tehnologije ili interakcije. Tokom vaših interakcija sa našim veb-sajtom možemo automatski da prikupljamo tehničke podatke o vašoj opremi, radnjama i obrascima prilikom pregledanja. Ove lične podatke prikupljamo pomoću kolačića, evidencije servera i drugih sličnih tehnologija. Možemo da primimo tehničke podatke o vama i ako posetite druge veb-sajtove koji koriste naše kolačiće. Dodatne detalje potražite u našim smernicama za kolačiće.
 • Treće strane ili javno dostupni izvori. Možemo da dobijemo lične podatke o vama od raznih trećih strana i iz javnih izvora na način opisan u nastavku: 
 • Tehnički podaci od sledećih strana:
  1. a) dobavljači usluga analitike, kao što je Google, koji se nalaze van EU;
  2. b) mreže za oglašavanje koje se nalaze u EU i van nje i
  3. c) dobavljači informacija o pretrazi koji se nalaze u EU ili van nje.

 

 • Kontakt podaci, finansijski podaci i podaci o transakcijama od dobavljača tehničkih usluga, usluga plaćanja i isporuke koji se nalaze u EU ili van nje.
 • Podaci o identitetu i kontakt podaci od brokera za podatke ili sakupljača podataka koji se nalaze u EU ili van nje.
 • Podaci o identitetu i kontakt podaci iz javno dostupnih izvora, kao što su APR i birački spisak, koji se nalaze u EU.

 

4. Kako koristimo lične podatke

 

Vaše lične podatke koristimo samo kada nam zakon to dozvoljava. Najčešće koristimo lične podatke u sledećim okolnostima:

Vrste zakonskih osnova na koje se oslanjamo prilikom obrade vaših ličnih podataka detaljnije su navedene u nastavku.
Uopšteno, ne oslanjamo se na saglasnost kao na zakonsku osnovu za obradu ličnih podataka osim kada je to povezano sa slanjem direktnih marketinških poruka trećih strana putem e-pošte i SMS poruka. Imate pravo da u svakom trenutku povučete saglasnost za marketing tako što ćete nam se obratiti putem adrese [email protected]

Svrhe za koje koristimo lične podatke

U nastavku smo, u obliku tabele, opisali sve načine na koje planiramo da koristimo vaše lične podatke, kao i na koje zakonske osnove se pri tome oslanjamo. Takođe smo naveli koji su naši legitimni interesi tamo gde je to prikladno.
Imajte u vidu da možemo da obrađujemo lične podatke po više zakonskih osnova, u zavisnosti od određene namene za koju koristimo te podatke. obratite nam se [Veza do [email protected]] ako su vam potrebne detaljnije informacije o određenim zakonskim osnovama na koje se oslanjamo kada obrađujemo lične podatke u slučajevima kada je u tabeli u nastavku navedeno više zakonskih osnova.


Svrha/aktivnost
Vrsta podataka Zakonska osnova za obradu uključujući osnovu legitimnog interesa
Registracija novog kupca ili dobavljača (a) Podaci o identitetu
(b) Kontakt podaci
Izvršavanje ugovora sa vama
Obrada i isporuka narudžbine, uključujući:
(a) Upravljanje plaćanjima, naknadama i troškovima
(b) Naplata i preuzimanje novca koji potražujemo
(a) Podaci o identitetu
(b) Kontakt podaci
(c) Finansijski podaci
(d) Podaci o transakcijama
(e) Podaci za marketing i komunikaciju
(a) Izvršavanje ugovora sa vama
(b) Neophodnost za naše legitimne interese (naplata dugova)
Upravljanje odnosom sa vama, što obuhvata:
(a) Obaveštavanje o promenama naših uslova ili politike privatnosti
(b) Traženje da napišete recenziju ili popunite anketu
(a) Podaci o identitetu
(b) Kontakt podaci
(c) Podaci o profilu
(d) Podaci za marketing i komunikaciju
(a) Izvršavanje ugovora sa vama
(b) Neophodnost ispunjavanja zakonske obaveze
(c) Neophodnost za naše legitimne interese (ažuriranje naše evidencije i proučavanje načina na koji klijenti koriste naše proizvode/usluge)
Omogućavanje učestvovanja u izvlačenju nagrada, takmičenju ili popunjavanju ankete (a) Podaci o identitetu
(b) Kontakt podaci
(c) Podaci o profilu
(d) Podaci o korišćenju
(e) Podaci za marketing i komunikaciju
(a) Izvršavanje ugovora sa vama
(b) Neophodnost za naše legitimne interese (proučavanje načina na koji klijenti koriste naše proizvode/usluge, njihov razvoj i razvoj poslovanja)
Vođenje i zaštita našeg poslovanja i ovog veb-sajta (uključujući rešavanje problema, analiziranje podataka, testiranje, održavanje sistema, pružanje podrške, izveštavanje i hostovanje podataka)  (a) Podaci o identitetu
(b) Kontakt podaci
(c) Tehnički podaci
(a) Neophodnost za naše legitimne interese (vođenje poslovanja, pružanje administrativnih i IT usluga, mrežna bezbednost, sprečavanje prevara i u kontekstu reorganizacije poslovanja ili promene strukture grupe)
(b) Neophodnost ispunjavanja zakonske obaveze
Pružanje sadržaja i oglasa na veb-sajtu koji su relevantni za vas, kao i merenje ili razumevanje učinkovitosti oglasa koje vam prikazujemo (a) Podaci o identitetu
(b) Kontakt podaci
(c) Podaci o profilu
(d) Podaci o korišćenju
(e) Podaci za marketing i komunikaciju
(f) Tehnički podaci
Neophodnost za naše legitimne interese (proučavanje načina na koji klijenti koriste naše proizvode/usluge, njihov razvoj, razvoj našeg poslovanja i pribavljanje informacija za našu marketinšku strategiju)
Korišćenje analitike podataka za poboljšavanje veb-sajta, proizvoda/usluga, marketinga, odnosa sa klijentima i doživljaja (a) Tehnički podaci
(b) Podaci o korišćenju
Neophodnost za naše legitimne interese (definisanje tipa klijenata za naše proizvode/usluge, održavanje ažurnosti i relevantnosti veb-sajta i pribavljanje informacija za našu marketinšku strategiju)
Preporučivanje i predlaganje roba ili usluga za koje ste možda zainteresovani (a) Podaci o identitetu
(b) Kontakt podaci
(c) Tehnički podaci
(d) Podaci o korišćenju
(e) Podaci o profilu
Neophodnost za naše legitimne interese (razvoj proizvoda/usluga i razvoj poslovanja)

 

Marketing

Trudimo se da vam pružimo različite opcije u pogledu određenih vidova upotrebe ličnih podataka, posebno kada su u pitanju marketing i oglašavanje. Uspostavili smo sledeće mehanizme kontrole ličnih podatka:

Naše promotivne ponude
Možemo da upotrebimo vaše podatke o identitetu, kontakt podatke, tehničke podatke, podatke o korišćenju i profilu da bismo dobili sliku onoga što mislimo da želite ili da vam je potrebno, odnosno onoga za šta biste mogli da budete zainteresovani. Na taj način odlučujemo koji proizvodi, usluge i ponude bi mogli da budu relevantni za vas (ovo nazivamo marketingom).

Od nas ćete dobijati marketinške poruke ako ste tražili informacije od nas, ako ste kupili robu ili usluge od nas ili ako ste nam prosledili svoje podatke prilikom prijavljivanja za takmičenje ili promociju i, u svakom slučaju, ako niste odbili da primate te marketinške poruke.

Marketing trećih strana

Zatražićemo vašu izričitu saglasnost pre nego što podelimo vaše lične podatke sa bilo kojom kompanijom van Megger grupe kompanija u marketinške svrhe.

Onemogućavanje

U svakom trenutku možete da zatražite da mi ili treće strane prestanemo da vam šaljemo marketinške poruke tako što ćete nas kontaktirati.

Ako izaberete da ne primate ove marketinške poruke, to se neće odnositi na lične podatke koje ste nam prosledili usled kupovine proizvoda/usluga, registracije garancije, iskustva u vezi sa proizvodima/uslugama ili drugih transakcija.

Kolačići

Možete da podesite pregledač tako da odbija neke ili sve kolačiće za pregledače, odnosno da vas obavesti kada veb-sajtovi postavljaju kolačiće ili pristupaju njima. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte u vidu da možda nećete moći da pristupite nekim delovima ovog veb-sajta ili da oni neće funkcionisati ispravno. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, pogledajte [VEZA DO SMERNICA ZA KOLAČIĆE].

Promena namene

Vaše lične podatke koristimo isključivo za svrhe za koje ih prikupljamo, osim u slučaju da razumno razmotrimo njihovu upotrebu za druge svrhe koje su kompatibilne sa prvobitnom namenom. Ako želite da dobijete objašnjenje o tome na koji način je obrada u nove svrhe kompatibilna sa prvobitnom namenom, obratite nam se [veza do [email protected]].
Ako moramo da upotrebimo vaše lične podatke za nevezanu namenu, obavestićemo vas o tome i objasnićemo pravni osnov po kojem imamo dozvolu da to uradimo.
Imajte u vidu da možemo da obrađujemo vaše lične podatke bez vašeg znanja ili saglasnosti, u skladu sa prethodno navedenim pravilima, kada to zakon zahteva ili dozvoljava.

 

5. Otkrivanje ličnih podataka

 

Možda ćemo morati da delimo vaše lične podatke sa stranama navedenim u nastavku u svrhe navedene u tabeli u prethodnom odeljku 4.

Od svih trećih strana zahtevamo da poštuju bezbednost vaših ličnih podataka i da njima rukuju u skladu sa zakonom. Ne dozvoljavamo nezavisnim dobavljačima usluga da koriste vaše lične podatke za sopstvene svrhe i dozvoljavamo im da obrađuju lične podatke isključivo u navedene svrhe i u skladu sa našim uputstvima.

 

6. Međunarodni prenosi

 

Vaše lične podatke delimo u okviru Megger grupe. To podrazumeva prenos vaših podataka van Evropskog ekonomskog prostora (EEP).

Obezbeđujemo zaštitu vaših ličnih podataka tako što zahtevamo od svih kompanija u našoj grupi da prate ista pravila prilikom obrade ličnih podataka.

Kad god prenosimo vaše lične podatke van EEP, obezbeđujemo sličan nivo zaštite tako što obavezno primenjujemo bar jednu od sledećih mera zaštite:

obratite nam se ako želite da saznate više o pojedinačnim mehanizmima koje koristimo kada prenosimo vaše lične podatke van EEP.

 

7. Bezbednost podataka

 

Uspostavili smo odgovarajuće bezbednosne mere da bismo sprečili da dođe do slučajnog gubitka ličnih podataka, njihovog neovlašćenog korišćenja, menjanja ili otkrivanja ili neovlašćenog pristupanja tim podacima. Pored toga, ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na one zaposlene, agente, podugovarače i druge treće strane koji imaju poslovne potrebe vezane za njih. Oni će obrađivati vaše lične podatke isključivo u skladu sa našim uputstvima i dužni su da poštuju njihovu poverljivost.

Uspostavili smo procedure za rešavanje eventualnih povreda ličnih podataka i obavestićemo vas i sve relevantne regulatorne organe o takvoj povredi kada nam zakon to nalaže.

 

8. Zadržavanje podataka

 

Koliko dugo ćete koristiti moje lične podatke?

Zadržaćemo vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno da se ispuni svrha zbog koje smo ih prikupili, uključujući i svrhe zadovoljavanja eventualnih pravnih, računovodstvenih ili izveštajnih zahteva.

Da bismo utvrdili odgovarajući period zadržavanja ličnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osetljivost ličnih podatka, potencijalni rizik od štete nastale usled neovlašćene upotrebe ili otkrivanja ličnih podataka, svrhe zbog kojih obrađujemo lične podatke i da li možemo da ostvarimo te svrhe na neki drugi način, kao i primenjive zakonske obaveze.

Zakon nalaže da, za poreske svrhe, moramo da čuvamo osnovne informacije o našim klijentima i dobavljačima (uključujući kontakt podatke, finansijske podatke, podatke o identitetu i o transakcijama) tokom sedam godina nakon što se poslovni odnos završi.

U nekim slučajevima možete da zatražite da izbrišemo vaše podatke: pogledajte odeljak Zahtevanje brisanja u nastavku da biste saznali više.

U nekim slučajevima možemo da pretvorimo vaše lične podatke u anonimne (tako da više ne mogu da se povežu sa vama) za svrhe istraživanja i pravljenja statistika, u kom slučaju takve informacije možemo da koristimo bez vremenskog ograničenja i bez obaveze da vas obavestimo.

 

9. Vaša zakonska prava

 

Pod određenim okolnostima, imate prava u okviru zakona o zaštiti podataka koja se odnose na vaše lične podatke.
Imate sledeća prava:

Zahtevanje pristupa vašim ličnim podacima (obično se naziva „zahtev za pristup predmetu“). Omogućava vam da dobijete primerak ličnih podataka koje imamo o vama i da proverite da li ih obrađujemo na zakonit način.

Zahtevanje ispravki ličnih podataka koje imamo o vama. Omogućava vam da ispravite sve nepotpune ili netačne podatke koje imamo o vama, mada ćemo možda morati da proverimo tačnost novih podataka koje navedete.

Zahtevanje brisanja ličnih podataka. Omogućava vam da zatražite da izbrišemo ili uklonimo lične podatke kada više ne postoji dobar razlog da nastavimo da ih obrađujemo. Pored toga, imate pravo da tražite da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke nakon što uspešno ostvarite svoje pravo na suprotstavljanje obradi (pogledajte u nastavku), u slučaju da smo obradili vaše informacije na nezakonit način ili kada nam lokalni zakon nalaže da obrišemo vaše lične podatke. Međutim, imajte u vidu da nećemo uvek moći da ispunimo vaš zahtev za brisanje iz određenih pravnih razloga koje ćemo vam saopštiti, ako je to primenjivo, onda kada pošaljete zahtev.

Suprotstavljanje obradi vaših ličnih podataka u slučaju kada se mi oslanjamo na legitimni interes (ili na interes treće strane), a vi imate određeni razlog zbog kojeg želite da uložite primedbu na obradu po tom osnovu jer smatrate da ona utiče na vaša suštinska prava i slobode. Imate pravo i da se suprotstavite obradi vaših ličnih podataka za svrhe direktnog marketinga. U nekim slučajevima možemo da dokažemo da imamo neoboriv pravni osnov za obradu vaših informacija koji je važniji od vaših prava i sloboda.

Zahtevanje ograničene obrade ličnih podataka. Omogućava vam da zatražite da obustavimo obradu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima: (a) ako želite da ustanovimo tačnost tih podataka; (b) ako naša upotreba tih podataka nije zakonita, ali vi ne želite da ih obrišemo; (c) ako želite da zadržimo te podatke čak i kada nam više nisu potrebni, ali su potrebni vama da biste dokazali, sproveli ili odbranili pravne zahteve; ili (d) ako ste se suprotstavili našem korišćenju tih podataka, ali mi moramo da utvrdimo da li imamo važniji legitiman osnov da ih koristimo.

Zahtevanje prenosa vaših ličnih podataka vama ili trećoj strani. Dostavićemo vama ili trećoj strani koju izaberete vaše lične podatke u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Imajte u vidu da se ovo pravo odnosi samo na automatizovane informacije za koje ste nam prvobitno dali saglasnost za korišćenje ili kada smo te informacije koristili za izvršavanje ugovora sa vama.

Povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku kada se oslanjamo na saglasnost pri obradi ličnih podataka. Međutim, ovo ne utiče na zakonitost obrade koja je obavljena pre nego što ste povukli saglasnost. Ako povučete saglasnost, možda nećemo moći da vam pružimo određene proizvode ili usluge. Obavestićemo vas ako je to slučaj onda kada budete povlačili saglasnost.

Ako želite da ostvarite neko od prethodno navedenih prava, obratite nam se na prethodno navedenu adresu, sa naznakom da je primalac odeljenje za privatnost podataka, ili nam pošaljite e-poruku na Meggerd[email protected].

Obično nije potrebna naknada

Ne morate da platite naknadu da biste pristupili svojim ličnim podacima (niti da biste ostvarili neko od ostalih prava). Međutim, možda ćemo vam naplatiti razumnu naknadu ako je vaš zahtev očigledno neosnovan, prekomeran ili učestao. Pored toga, u takvim slučajevima možemo da odbijemo da vam ispunimo zahtev.

Šta će nam možda biti potrebno sa vaše strane

Možda ćemo tražiti da navedete određene informacije da bismo mogli da potvrdimo vaš identitet i obezbedimo vam pravo na pristup vašim ličnim podacima (ili da ostvarite neko od ostalih prava). Ovo je bezbednosna mera kojom se osigurava da lični podaci neće biti otkriveni nijednom licu koje nema pravo da ih primi. Možda ćemo i stupiti u kontakt sa vama da bismo zatražili dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom kako bi naš odgovor na njega bio brži.

Vremensko ograničenje za odgovor

Pokušaćemo da odgovorimo na sve legitimne zahteve u roku od jednog meseca. Ponekad će nam možda biti potrebno više od mesec dana, u slučaju da je zahtev izuzetno složen ili ako ste podneli više zahteva. U tom slučaju ćemo vas obavestiti i nastavićemo da vas obaveštavamo.

 

10. Rečnik

 

PRAVNI OSNOV

Legitimni interes predstavlja interes naše kompanije prilikom vođenja poslovanja i upravljanja njime koji nam omogućava da vam pružimo najbolju uslugu/proizvod, kao i najbolje i najbezbednije iskustvo. Obavezno uzimamo u obzir i razmatramo sve potencijalne uticaje na vas (i pozitivne i negativne) i na vaša prava pre nego što obradimo vaše lične podatke zbog naših legitimnih interesa. Ne koristimo vaše lične podatke za aktivnosti u kojima je uticaj na vas veći od naših interesa (osim kada nam date saglasnost ili kada nam zakon to dozvoljava ili nalaže). Možete da dobijete više informacija o tome kako procenjujemo naš legitimni interes u odnosu na eventualni potencijalni uticaj na vas u pogledu određenih aktivnosti tako što ćete nas kontaktirati.

Izvršenje ugovora označava obrađivanje vaših podataka kada je to neophodno da bi se izvršio ugovor u kojem ste vi jedna od ugovornih strana ili da bi se preduzeli koraci na vaš zahtev pre stupanja u takav ugovor.

Ispunjavanje zakonske ili propisane obaveze označava obrađivanje vaših podataka kada je to neophodno radi usaglašavanja sa zakonskom ili propisanom obavezom kojoj moramo da se povinujemo.

TREĆE STRANE

Interne treće strane

Druge kompanije u Megger grupi koje imaju ulogu udruženih kontrolora ili obrađivača, koje se nalaze svuda u svetu i pružaju usluge vezane za IT i administraciju sistema i koje podnose izveštaje nadređenoj kompaniji.
Eksterne treće strane

 • Dobavljači usluga koji imaju ulogu obrađivača i koji pružaju usluge vezane za IT i administraciju sistema Megger grupi.
 • Profesionalni savetnici koji imaju ulogu obrađivača ili udruženih kontrolora, uključujući advokate, bankare, revizore i agente osiguranja koji pružaju usluge konsaltinga, bankarstva i osiguranja, kao i računovodstvene i pravne usluge.
 • HM Revenue & Customs, regulatori i drugi organi vlasti koji imaju ulogu obrađivača ili udruženih kontrolora i kojima moraju da se podnose izveštaji o aktivnostima obrade u izvesnim situacijama.

Dobavljači trećih strana koji mogu da dobavljaju robu i/ili usluge kompaniji Megger (koje mogu da budu sastavni deo proizvoda ili usluga koje mi dobavljamo vama).