Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

   

Nie należy wierzyć producentom na słowo (nas też to dotyczy)

 

„Czy jest to bezpieczne?” To pytanie, które każdy, kto pracuje w pobliżu energii elektrycznej, powinien zadawać regularnie. Elektryczność jest niebezpieczna; może spowodować porażenie prądem, poparzenia, a nawet śmierć. W związku z tym bezpieczeństwo musi być priorytetem podczas pracy przy układach elektrycznych. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, że warunki, procesy i sprzęt zapewniają wszystkim najwyższy poziom ochrony.

   

     

Specjalne ubrania, rękawice, maski i buty należą do środków bezpieczeństwa fizycznego, które można stosować. Szczegółowe procedury określają najlepsze praktyki bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka. Fizyczny obszar pracy można zorganizować w taki sposób, aby był on bezpieczniejszy dla pracownika.

Przyrządy pomiarowe i testowe są również częścią równania bezpieczeństwa. Powinny one działać bezpiecznie w wybranym środowisku testowym i w zamierzonym zastosowaniu, jednocześnie chroniąc przed przewidywanym niewłaściwym użyciem i nieplanowanymi zdarzeniami elektrycznymi, takimi jak skoki napięcia. Jak jednak zapewnić, że używane przyrządy testowe zapewniają najwyższy poziom ochrony?

Większość producentów urządzeń chętnie informuje, że ich produkty zaprojektowano tak, aby były bezpieczne. Rzadko zdarza się, aby dostawcy otwarcie informowali o obszarach, w których do projektu mogły zostać wprowadzone dodatkowe funkcje bezpieczeństwa.

Nawet jeśli producenci składają ogólne oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa, należy pamiętać, że dbałość o bezpieczeństwo użytkownika elektrycznych przyrządów testowych pozostaje jego własnym obowiązkiem. Świadomy użytkownik wie, jakie pytania zadać i jakich standardów oczekiwać. Należy zejść pod powierzchnię słowa „bezpieczny”, aby odkryć konkretne szczegóły, które powinny być uwzględnione w przyrządach testowych.

Norma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) 61010 obejmuje wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Zawiera wymagania dotyczące testowania i pomiaru obwodów oraz przyrządów. Norma IEC 61010 stanowi podstawę bezpieczeństwa przyrządów i wykorzystuje inne normy w celu spełnienia tych wymagań.

Kluczowym aspektem normy bezpieczeństwa jest środowisko, w którym przyrząd będzie używany. Poniżej przedstawiono kilka pojęć zawartych w normie IEC 61010 i wykraczających poza nią, które należy znać:

  • Parametry kategorii pomiarowych
  • Klasyfikacja stopnia ochrony
  • Stopień zanieczyszczenia
  • Porównawczy wskaźnik śledzenia
  • Konstrukcja przewodów testowych

Należy dobrze zapoznać się z tymi tematami, aby zadawać producentom odpowiednie pytania związane z nimi. Musisz domagać się pełnych odpowiedzi i nie zadowalać się szczątkowymi informacjami. Od konstrukcji urządzenia może zależeć ludzkie życie, więc jeśli ktoś zadaje pytanie „Czy jest to bezpieczne?”, trzeba być całkowicie pewnym swojej odpowiedzi.        

 

            

Dodatkowe materiały