Diagnostyka i próby napięciowe kabli energetycznych SN/WN

Oferujemy pomiary na kablach energetycznych SN/WN zgodne z wymaganiami polskich i międzynarodowych norm: PN-HD, IEC, IEEE, VDE oraz wewnętrznymi wymogami zakładów energetycznych:  ENEA Operator S.A, ENERGA Operator S.A, TAURON Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.


 

Zakres badań (pakiet) oraz wymagania indywidualne klienta:

Badania niskonapięciowe (przykładowy zakres):

 • Oględziny zewnętrzne
 • Weryfikacja długości linii kablowej
 • Sprawdzenie ciągłości żył roboczych kabli 
 • Sprawdzenie zgodności faz linii
 • Pomiar rezystancji żył roboczych i żył powrotnych
 • Pomiar pojemności kabli
 • Pomiar rezystancji izolacji przed próbą i po próbie napięciowej
 • Pomiar rezystancji izolacji powłoki zewnętrznej
 • Próba wytrzymałości napięciowej powłoki zewnętrznej 

 Badania wysokonapięciowe:

 • Wykonanie monitorowanej próby napięciowej dla linii kablowych napięciem DAC lub AC rezonansowym (RTS)
 • Wykonanie diagnostyki wyładowań niezupełnych (WNZ) dla izolacji, muf i głowic kablowych ze wskazaniem osłabionych miejsc w kablu (metody klasyczne jak i niekonwencjonalne)

Raport końcowy w języku polskim (również w języku angielskim).

Oferujemy serwis 24/7 oraz inne usługi specjalistyczne na liniach kablowych SN/WN:

 • lokalizacja uszkodzeń linii kablowych (najnowsze rozwiązania Centrix Evolution/Primeon), oraz lokalizacja urządzeniami przenośnymi jak STX2000
 • analizy i przyczyny uszkodzeń linii kablowych wykonywane przy współpracy z instytutami i uczelniami technicznymi w Polsce i zagranicą

Dodatkowo oferujemy pomiary i monitoring WNZ zarówno permanentny jak i czasowy celem określenia faktycznego stanu urządzeń elektrycznych jak:

 • Rozdzielnice GIS
 • Transformatory
 • Generatory 

Kontakt:

dr inż. Piotr Cichecki                          

Kierownik

Próby i diagnostyka kabli SN/WN

M: +48 601 88 70 11                        

E : [email protected]