Polityka prywatności

Last Updated: January 1, 2023

Wstęp

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o polityce prywatności Grupy Megger.


Megger szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się chronić Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o polityce prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe w czasie wizyty na naszej witrynie internetowej (bez względu na to, gdzie przebywasz), jakie uprawnienia przysługują Ci w odniesieniu do prywatności oraz w jaki sposób prawo chroni Cię w tym zakresie.

Niniejsza informacja podzielona jest na części, dzięki czemu możesz łatwo przejść do konkretnych, interesujących Cię tematów. (Ewentualnie możesz pobrać wersję PDF polityki tutaj. Znaczenie niektórych terminów stosowanych w niniejszej informacji o polityce prywatności wyjaśnione jest w Słowniczku.

 

1. Ważne informacje oraz kim jesteśmy

 

Cel niniejszej informacji o polityce prywatności

Niniejsza informacja o polityce prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji o tym, w jaki sposób Megger gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny internetowej, w tym wszelkie dane, które możesz przekazywać za pośrednictwem tej witryny internetowej podczas rejestracji do naszego biuletynu, zakupu produktu lub usługi lub udziału w konkursie.

Ta witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją o polityce prywatności oraz wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności lub zgodnym z prawem przetwarzaniu danych, które możemy przekazywać w określonych sytuacjach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, a dzięki temu będziesz mieć pełną wiedzę na temat tego w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Niniejsza informacja o polityce prywatności uzupełnia inne informacje i nie ma na celu ich uchylenia.

Administrator

Megger składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsza informacja o polityce prywatności jest publikowana w imieniu Grupy Megger, więc kiedy w niniejszej informacji o ochronie prywatności używamy słów „Megger”, „my”, „nas” lub „nasz”, chodzi o odpowiednią spółkę Grupy Megger odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych. Przy zakupie produktu lub usługi u nas powiadomimy Cię, który podmiot będzie administratorem Twoich danych. Megger Group Limited jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za tę witrynę internetową.

Nadzór nad pytaniami związanymi z niniejszą informacją o polityce prywatności sprawuje nasz Dział Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich żądań dotyczących egzekwowania Twoich praw, prosimy o kontakt z nami:

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane teleadresowe:

Pełna nazwa osoby prawnej:  Megger Group Limited

Adres e-mail:  [email protected]

Adres pocztowy:  Megger Sp. z o.o., ul. Słoneczna 42 A, 05-500 Stara Iwiczna

Zmiany w informacji o polityce prywatności i Twój obowiązek informowania nas o zmianach

Wersja ta została zaktualizowana po raz ostatni 30 kwietnia 2018 roku.
Twoje dane osobowe, jakimi dysponujemy, powinny być dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeżeli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie naszej relacji.

Łącza stron trzecich

Witryna ta może zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich, wtyczki i aplikacje. Kliknięcie tych łączy lub aktywowanie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych na Twój temat. Nie kontrolujemy witryn internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Zachęcamy do przeczytania informacji o polityce prywatności każdej witryny odwiedzanej po opuszczeniu naszej.

 

2. Gromadzone przez nas dane na Twój temat

 

Dane osobowe lub dane osobiste oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, na podstawie których można znameentyfikować tę osobę. Nie są to dane, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Twoich danych osobowych zgromadzonych przez nas w następujący sposób:

 • Dane nameentyfikacyjne obejmują między innymi imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny nameentyfikator, stan cywilny, tytuł grzecznościowy, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmują między innymi adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują między innymi dane dotyczące rachunku bankowego i karty płatniczej.
 • Dane transakcyjne obejmują między innymi szczegóły dotyczące płatności od Ciebie i na Twoją rzecz oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych u nas przez Ciebie.
 • Dane techniczne obejmują adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny internetowej.
 • Dane profilowe obejmują między innymi nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Ciebie zakupy lub złożone zamówienia, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi udzielone w ankietach. 
 • Dane użytkowania obejmują między innymi informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują [Twoje preferencje w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych partnerów będących podmiotami zewnętrznymi oraz preferencje w zakresie komunikacji].

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również w dowolnym celu dane zagregowane, np. dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale w świetle prawa nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Możemy na przykład agregować (łączyć) dane użytkowania w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny internetowej. Jeżeli jednak połączymy dane zagregowane z danymi osobowymi, co pozwoli na bezpośrednią lub pośrednią nameentyfikację Ciebie, dane te traktować będziemy jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności.

Nie gromadzimy żadnych Szczególnych Kategorii Danych Osobowych o Tobie (takich, jak dane dotyczące Twojego pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu ani danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy też żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Co dzieje się w przypadku nieprzekazania nam danych osobowych

W przypadku gdy ze względu na obowiązujące prawo lub warunki umowy z Tobą musimy gromadzić dane osobowe, a nie dostarczysz nam tych danych na nasze żądanie, może to spowodować niemożność realizacji zawartej lub negocjowanej umowy z Tobą (np. dotyczącej dostawy towarów lub świadczenia usług). W takim przypadku może wystąpić konieczność anulowania transakcji, lecz wówczas poinformujemy Cię o tym.

 

3. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

 

Do gromadzenia danych na Twój temat używamy różnych metod, takich jak między innymi:

 • Interakcje bezpośrednie. Podajesz na swoje dane dotyczące tożsamości, kontaktowe i finansowe wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Dotyczy to również danych osobowych, które podajesz, gdy:
 • zamawiasz nasze produkty lub usługi;
 • zakładasz konto na naszej witrynie internetowej;
 • zapisujesz się do naszego serwisu wiadomości lub zamawiasz inne publikacje;
 • wysyłasz wiadomość z prośbą o przesłanie materiałów marketingowych;
 • bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
 • przekazujesz nam opinie na jakiś temat.
 • Technologie lub interakcje automatyczne. W trakcie Twojej nawigacji po naszej witrynie możemy gromadzić dane techniczne dotyczące Twoich urządzeń, przeglądania i powtarzalnych schematów. Te dane osobowe gromadzimy za pomocą plików cookie, logów serwerów i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne na Twój temat, jeżeli odwiedzasz inne witryny internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Cookies.
 • Strony trzecie lub ogólnodostępne źródła. Możemy również otrzymywać Twoje dane osobowe od różnych stron trzecich i z ogólnodostępnych źródeł podanych poniżej:
 • Dane techniczne od następujących podmiotów:
  a) dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google z siedzibą poza terytorium UE;
  b) sieci reklamowe mające siedzibę na terytorium UE lub poza nim; oraz
  c) dostawcy informacji o wyszukiwaniu mający siedzibę na terytorium UE lub poza nim.
 • Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne pochodzące od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych mających siedzibę na terytorium UE lub poza nim.
 • Dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe od podmiotów pośredniczących w przekazywaniu danych lub agregatorów mających siedzibę na terytorium UE lub poza nim.
 • Dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Izba Spółek i Rejestr Wyborców, z siedzibą na terenie UE.

 

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadkach dozwolonych prawem. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • realizacja umowy, którą zawarliśmy lub planujemy zawrzeć z Tobą;
 • jeżeli jest to konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), a Twój interes i prawa podstawowe użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego w stosunku do tych interesów;
 • w celu spełnienia przez nas zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Rodzaje podstaw prawnych, na których będziemy się opierać przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zostały szczegółowo opisane poniżej.

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych innych niż odnoszących się do przesłania stronie trzeciej materiałów związanych z marketingiem bezpośrednim, z użyciem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych. Zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych możesz w każdej chwili wycofać kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Cele, do których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Poniżej przedstawiliśmy w formie tabeli opis wszystkich planowanych sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione prawnie interesy.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu, dla którego używamy Twoich danych. Napisz na adres skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnych podstaw prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

 

Cel/czynność Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania danych, w tym podstawa uzasadnionego prawnie interesu
Aby zarejestrować się jako nowy klient lub dostawca (a) Tożsamość
(b) Kontakt
Realizacja umowy z Tobą
W celu przetworzenia i dostarczenia zamówienia, w tym:
(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami
(b) Inkaso i windykacja należności
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Dane finansowe
(d) Dane transakcyjne
(e) Marketing i komunikacja
(a) Realizacja umowy z Tobą
(b) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione prawnie interesy (w celu windykacji należności)
Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, czyli:
(a) Powiadamianie o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności
(b) Prośba o zamieszczenie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i komunikacja
(a) Realizacja umowy z Tobą
(b) Konieczne do wywiązania się ze zobowiązania prawnego
(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione prawnie interesy (uaktualnianie naszej dokumentacji i zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnić ankietę (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i komunikacja
(a) Realizacja umowy z Tobą
(b) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione prawnie interesy (zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, w celu rozwijania produktów i działalności)
W celu administrowania i ochrony naszej działalności i tej witryny internetowej (w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu, wsparcia, raportowania i hostingu danych)  (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Dane techniczne
(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
(b) Konieczne do wywiązania się ze zobowiązania prawnego
Dostarczanie odpowiednich treści i reklam w witrynie internetowej oraz pomiar lub rozpoznanie skuteczności prezentowanych dla Ciebie reklam (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i komunikacja
(f) Dane techniczne
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione prawnie interesy (zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług w celu rozwijania produktów i działalności oraz zbierania danych do strategii marketingowych)
Wykorzystanie analizy danych do ulepszania naszej witryny internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i komfortu użytkowania (a) Dane techniczne
(b) Użytkowanie
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione prawnie interesy (zdefiniowanie typów klientów korzystających z naszych produktów i usług, aktualizacja naszej witryny internetowej, rozwój naszej działalności i zbieranie danych do strategii marketingowych)
Przedstawianie sugestii i zaleceń dotyczących towarów i usług, które mogą Cię zainteresować (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Dane techniczne
(d) Użytkowanie
(e) Profil
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione prawnie interesy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)

 

Marketing

Dążymy do zapewnienia Ci możliwości wyboru w odniesieniu do niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. Wprowadziliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Nasze oferty promocyjne

Możemy wykorzystywać Twoje dane dotyczące tożsamości, kontaktowe, techniczne, użytkowania i profilowe w celu sformułowania opinii na temat tego, czego naszym zdaniem potrzebujesz lub co może Cię zainteresować. Dzięki temu decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie ciekawe (nazywamy to marketingiem).

Otrzymasz od nas informacje marketingowe, jeśli poprosiłeś(-aś) o nie lub zakupiłeś(-aś) od nas towary lub usługi, lub jeśli podałeś(-aś) nam swoje dane podczas udziału w konkursie lub zarejestrowałeś(-aś) się w promocji i nie zrezygnowałeś(-aś) z otrzymywania takich informacji.

Marketing stron trzecich

Zanim udostępnimy Twoje dane osobowe do celów marketingowych jakiejkolwiek firmie spoza grupy Megger, będziemy prosić Cię o zgodę na takie działanie.

Rezygnacja

Możesz w dowolnym momencie zwrócić się do nas na kontakt z nami lub stron trzecich o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, rezygnacja nie będzie dotyczyć danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, rejestracji gwarancji, kontaktu z produktem/usługą lub innych transakcji.

Pliki cookie

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała o ustawieniu lub dostępie do plików cookie przez witryny internetowe. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre elementy tej witryny mogą stać się niedostępne lub działać nieprawnamełowo. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć tutaj.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w sposób uzasadniony uznamy, że niezbędne jest ich wykorzystanie do innego celu, a cel ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgodności zmienionego celu z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami pod adresem skontaktuj się z nami.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, poinformujemy Cię o tym, podając podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

5. Ujawnianie Twoich danych osobowych

 

Możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom wskazanym poniżej w celach określonych w tabeli w ustępie 4 powyżej.

 • Wewnętrzne strony trzecie zgodnie z definicją w Słowniczku.
 • Zewnętrzne strony trzecie zgodnie z definicją w Słowniczku.
 • Konkretne strony trzecie, takie jak biura informacji kredytowej, agencje zapobiegania nadużyciom finansowym lub inne organy, w przypadku których wymaga tego prawo.
 • Strony trzecie, z którymi zawieramy transakcje sprzedaży, przeniesienia lub połączenia części naszej działalności lub naszych aktywów. Możemy także dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi. Jeśli w naszej działalności nastąpią zmiany, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym usługodawcom będącym stronami trzecimi na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych do określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

6. Przekazywanie za granicę

 

Udostępniamy Twoje dane osobowe w ramach Grupy Megger. Wiąże się to się z przekazaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych wymagając od wszystkich spółek należących do naszej grupy przestrzegania tych samych zasad przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy podobny poziom ochrony, zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Jeśli korzystamy z usług niektórych usługodawców, możemy skorzystać z konkretnych umów, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych, jaką zapewniają one w Europie.
 • Jeśli korzystamy z dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli stanowią one część Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony jaką mają dane osobowe udostępniane pomiędzy Europą a USA.

Napisz na adres skontaktuj się z nami[, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat szczególnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych poza EOG.

 

7. Bezpieczeństwo danych

 

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, przedstawicieli, wykonawców i innych stron trzecich, które potrzebują do nich dostępu na potrzeby działalności gospodarczej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez te podmioty wyłącznie na nasze polecenie, a osoby te podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i poinformujemy o naruszeniu Ciebie oraz każdy właściwy organ regulacyjny w przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

8. Przechowywanie danych

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych i sprawozdawczych.

Aby wyznaczyć odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach i dostawcach dla celów podatkowych (w tym dane kontaktowe, dane dotyczące ich tożsamości, dane finansowe i dane transakcyjne) przez siedem lat od chwili, gdy przestaną być naszymi klientami.

W niektórych przypadkach możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych: zob. cześć Żądanie usunięcia poniżej.
W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie mogły być dłużej powiązane z Tobą) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania Cię o tym fakcie.

 

9. Twoje prawa

 

W określonych okolicznościach przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Masz prawo:

Żądać dostępu do swoich danych osobowych („żądanie dostępu do danych osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.

Żądać sprostowania swoich danych osobowych. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, którymi dysponujemy, przy czym być może będziemy weryfikować dokładność nowych danych.

Żądać usunięcia swoich danych osobowych. Możesz żądać usunięcia przez nas swoich danych osobowych w przypadku, gdy nie ma uzasadnionego powodu, dla którego moglibyśmy kontynuować ich przetwarzanie. Masz również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy skutecznie skorzystałeś(-aś) ze swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej) w przypadku, gdy przetwarzaliśmy te dane niezgodnie z prawem lub w przypadku, gdy w celu zachowania zgodności z prawem lokalnym wymagane jest ich usunięcie. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić żądanie usunięcia danych, jeżeli wystąpią określone okoliczności prawne, o których poinformujemy Cię w stosownych przypadkach w ramach rozpatrywania żądania.

Zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy powołujemy się na uzasadniony prawnie interes (swój lub stron trzecich), lecz występują szczególne okoliczności uzasadniające sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie, ponieważ Twoim zdaniem ma to wpływ na Twoje prawa podstawowe i swobody. Masz również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i swobód.

Zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz zażądać od nas wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeżeli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeżeli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli chcesz, byśmy przechowywali Twoje dane, nawet jeżeli nie są one już potrzebne nam do ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) zgłosiłeś sprzeciw wobec wykorzystania przez nas swoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne podstawy prawne do ich wykorzystania.

Zażądać przekazania swoich danych osobowych Tobie lub stronie trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Warto pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie informacji przetwarzanych automatycznie, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś(-aś) zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do realizacji umowy z Tobą.

Wycofać zgodę w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Twojej zgody. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. W przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie oferować Ci określonych produktów lub usług. Poinformujemy Cię, czy ma to miejsce w momencie wycofania przez Ciebie zgody.

W celu wykonania któregokolwiek z powyższych praw prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Prywatność danych”” lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z innych praw), nie będziesz musiał(a) uiszczać opłaty. Możemy jednak pobierać opłatę w uzasadnionej wysokości, jeżeli uważamy, że Twoje żądanie jest całkowicie nieuzasadnione, powtarza się lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Jakich informacji możemy od Ciebie potrzebować

W celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych praw) być może zwrócimy się do Ciebie o podanie konkretnych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nikomu, kto nie ma prawa do ich uzyskania. Możemy również kontaktować się z Tobą z prośbą o dalsze informacje pozwalające na szybsze przygotowanie odpowiedzi.

Termin udzielenia odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeżeli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś(-aś) kilka żądań. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i będziemy Cię na bieżąco informować.

 

10. Słowniczek

 

PODSTAWA PRAWNA
 

Uzasadniony prawnie interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie najlepszych usług/produktów oraz najlepszych i najbezpieczniejszych interakcji. Przed przetwarzaniem danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych prawnie interesów uwzględniamy i rozważamy wszelkie potencjalne tego skutki dla Ciebie (zarówno pozytywne jak i negatywne) oraz Twoich praw. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są niższej wagi niż ich wpływ na Ciebie (chyba, że mamy na to Twoją zgodę lub jesteśmy w inny sposób zobowiązani lub umocowani przez prawo). Więcej informacji na temat sposobu, w jaki analizujemy nasze uzasadnione prawnie interesy względem potencjalnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać pod adresem kontakt z nami.

Wykonanie Umowy oznacza przetwarzanie Twoich danych w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje życzenie przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to konieczne do wykonania obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

STRONY TRZECIE

Wewnętrzne strony trzecie

Inne spółki z Grupy Megger, działające jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające dane, które mają siedziby na całym świecie i świadczą usługi informatyczne oraz usługi administrowania systemem, a także zajmują się sporządzaniem sprawozdań dla kierownictwa Grupy.

Zewnętrzne strony trzecie

 • Dostawcy usług działający w charakterze podmiotów przetwarzających, którzy świadczą usługi informatyczne i administrowania systemem na rzecz Grupy Megger.
 • Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy, w tym profesjonaliści z dziedziny prawa, bankowości, audytu i ubezpieczeń, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
 • Urząd Skarbowy i Celny Wielkiej Brytanii (HM Revenue & Customs), organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania działań związanych z przetwarzaniem.
 • Dostawcy będący stronami trzecimi, którzy mogą dostarczać towary i/lub świadczyć usługi firmie Megger (które mogą być stanowić część produktów lub usług, które dostarczamy lub świadczymy Tobie).