Seria IDAX analizatorów diagnostycznych izolacji

Pomiary DFR (ang. Dielectric Frequency Response — charakterystyka częstotliwościowa dielektryka) do diagnostyki izolacji
Możliwość pomiaru zawartości wilgoci, tan delta / współczynnika mocy i przewodności oleju w terenie z wykorzystaniem DFR
Najszybszy system na rynku
Niezawodne pomiary w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń
Automatyczna indywidualna korekcja temperatury (ITC)
Specjalistyczne procedury testowe