Juridiska villkor

SV Legal

 

Tillgång till och användning av denna World Wide Web Site ("Webbplatsen") tillhandahålls under förutsättning att dessa villkor är uppfyllda. Vänligen läs dessa villkor noggrant eftersom användningen av denna webbplats utgör godkännande av dessa användarvillkor.

I det här meddelandet ska "Megger" omfatta Megger Group Limited och dess divisioner, dotterbolag, efterträdare, moderbolag och deras anställda, samarbetspartners, principer, agenter och företrädare samt leverantörer från tredje part eller källor till information eller data

Användning av material på webbplatsen

Informationen, illustrationen, texten, videon, ljudet eller bilderna på webbplatsen (gemensamt "Material") är skyddade av internationella upphovsrättslagar. Du får endast komma åt och använda Materialen i syfte att ange, köpa eller använda Megers produkter och tjänster. Du får inte under några omständigheter, med undantag av vad som anges nedan, ändra, reproducera, spela in, publicera, offentliggöra, distribuera eller använda materialen till något annat syfte utan Megger uttryckliga skriftliga medgivande. Du bör inte försöka "avlämna" något av Megger innehåll som ditt eget arbete.

Du får skriva ut materialet i syfte att bara ange, köpa eller använda Megger-produkter och -tjänster, och du måste inkludera upphovsrättsmeddelande som ursprungligen inkluderades i materialet i alla kopior.

Någon datorprogram som kan hämtas eller på annat sätt tillgänglig från webbplatsen är licensierad enligt villkoren i gällande licensavtal.

Materialen har sammanställts av Megger från en mängd olika källor och kan ändras utan föregående meddelande.

Sidor länkade från webbplatsen

Sidorna som är länkade från eller till The Megger webbplats är inte under Meggers kontroll, och Megger tar inte något ansvar eller ansvar för någon kommunikation eller material som är tillgängligt på sådana länkade webbplatser. Megger avser inte att länkar på webbplatsen ska vara hänvisningar eller godkännanden av de länkade enheterna. De tillhandahålls endast för bekvämlighet.

Ansvarsfriskrivning

Tjänsterna, informationen eller uppgifterna som tillhandahålls på webbplatsen (gemensamt "Information") tillhandahålls "SOM ÄR", utan garantier av något slag. Megger fralägger uttryckligen alla garantier och garantier, inklusive, men inte begränsat, de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Megger har absolut inget ansvar i samband med tjänsterna, inklusive utan begränsning, något ansvar för skador på din dators hårdvara, data, information, material och verksamhet som härrör från informationen eller bristen på information tillgänglig på webbplatsen. Megger ansvarar inte för

Eventuella förluster eller skador som helt eller delvis orsakats av handlingar, försummelser eller försumlighet eller för händelser utanför sin kontroll, att skaffa, sammanställa eller leverera informationen.

Eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i Informationen oavsett hur orsakat, eller förseningar eller avbrott i leveransen av Informationen. eller

Eventuella beslut eller åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits i beroende av informationen som anges nedan.

Megger ger ingen garanti, representation eller garanti om innehållet, sekvensen, noggrannheten, aktualiteten eller fullständigheten av informationen eller att informationen kan åberopas av någon anledning. Megger ger ingen garanti, representation eller garanti för att informationen kommer att vara oavbruten eller felfri eller att eventuella fel kan korrigeras.

Ansvarsbegränsning

Megger är under inga omständigheter ansvarig för förluster eller skador, oavsett om det är kontrakt, skada eller på annat sätt, från användningen av, eller beroende av, Informationen eller från användningen av Internet i allmänhet.

 

Relaterade dokument