Test av laddningsstationer för elfordon

Test- och mätlösningar för laddstationer för elfordon

Otillförlitliga laddningsstationer för elfordon är ett stort problem för bilägare och bidrar till att hindra införandet av elfordon. I mer extrema fall kan felaktig säkerhetsutrustning för elfordon (EVSE) orsaka allvarliga elektriska faror. Det är därför viktigt att inte bara testa EVSE under installationen, utan att även testa säkerheten och driftfunktionaliteten rutinmässigt under hela laddningspunktens livslängd. Megger har en omfattande lösning för att testa varje del av livscykeln för laddningspunkter för elfordon.

Heltäckande lösning

Megger har en komplett lösning som testar under hela laddningsenhetens livscykel. Vår MFT-X1-enhet i kombination med EVCA-adapter möjliggör säkerhetstestning och installationscertifiering, medan vår EVCC300 kontrollerar säkerheten och driften under kontinuerligt underhåll.

Förenkla det komplexa med enkelhet

Komplexa analyser kan ta tid som du inte har. Med sina intuitiva gränssnitt hjälper vår testutrustning dig att testa både säkerhetsanordningarna och kommunikationen mellan laddstationen och ett fordon, samt att certifiera laddstationsinstallationen.

Snabb och enkel certifiering

Med Meggers certifieringsprogram CertSuite Installation kan du snabbt och enkelt skapa en certifiering för installationen av laddstationen för elfordon med hjälp av testresultaten direkt från din MFT. Förbättra slutförandetiden och få tillgång till dina data var som helst och på vilken enhet som helst.

Stöd och expertis

Antalet installerade offentliga och privata laddpunkter ökar snabbt för att hålla jämna steg med införandet av elbilar, vilket innebär att efterfrågan på de färdigheter och den expertis som krävs för att hålla jämna steg har ökat exponentiellt, från säker installation av laddpunkter till underhåll av deras säkerhetsanordningar och drift. Megger finns här för att ge dig det stöd och den kunskap du behöver så att du kan fortsätta att möta de växande kraven från dina kunder.