Lösningar för testning av reläer och skydd

Effektivisera produktionen med en beprövad partner.

Nätskyddssystem har en mängd olika krav. Megger kan lösa alla. Vårt omfattande sortiment av lösningar för testning av reläer och skydd förenklar även de mest komplexa testerna, vilket bidrar till ökad effektivitet samtidigt som du efterlever kraven.   

Garanterad trygghet:

Även våra avancerade relätestmoduler är tillräckligt intuitiva för att användare på alla kunskapsnivåer ska kunna navigera i komplexa tester med förtroende och precision. 

Oändligt stor skala:

Våra lösningar för relätestning är byggda för att utökas, från små försök till stora utmaningar. 

Byggd för det aktuella jobbet:

Våra produkter är utformade för att vara överlägsna i verkliga tillämpningar och är det bästa valet för rutintester, storskaliga driftsättningsprojekt, IEC 61850 i digitala ställverk eller vad dina unika behov kan vara. Och när behoven förändras snabbt har vi en lämplig lösning som är redo för dig. 

Guldstandarden:

Vår programvara för test och hantering av reläer (RTMS) uppfyller förväntade standarder och jobbkrav och överträffar dina förväntningar. Med Megger som din betrodda partner kan du övervinna de mest komplexa utmaningarna vid test av reläskydd. 

Ytterligare resurser

Utforska verkliga tillämpningar av våra relä- och systemtestprodukter med hjälp av dessa insiktsfulla artiklar.