Testlösningar för nätövervakning och instrumenttransformatorer

Förbättra elnätets motståndskraft och tillförlitlighet med lösningar för online-övervakning och frånkopplad testning av instrumenttransformatorer.

Säkerhet, motståndskraft och tillförlitlighet är avgörande för elnät. Det är där Megger kommer in. Allmännyttiga operatörer, distributionssystemoperatörer (DSO:er) och operatörer av transmissionssystem (TSO:er) över hela världen förlitar sig på Meggers omfattande branscherfarenhet och lösningserbjudanden.

Oavsett om det handlar om kontinuerlig övervakning av elnät för realtidsanalys och insikter eller multifunktionsinstrument för förbättrad testning av instrumenttransformatorer har vi rätt lösning för att upprätthålla ett tillförlitligt elnät. 

Ligg steget före eventuella problem:

Tidig upptäckt av problem och risker gör att du kan agera innan problem uppstår, vilket maximerar elnätets drifttid och säkerhet. Meggers lösning för onlineövervakning ger kontinuerlig insikt i elnät, med tidig och exakt feldetektering, potentiell identifiering av brandrisker och prediktiv analys som hjälper dig att upptäcka problem innan de eskalerar. 

Integrerade insikter:

Den bästa insikten kommer från olika källor. Därför har Meggers lösningar för elnätsövervakning online en smidig integrering med ytterligare datakällor. Integrering med väderdata ger bättre strategier för vegetationshantering som kan ge bättre elnätstillförlitlighet. Våra lösningar integreras också med dina distributionshanteringssystem (DMS) via DNP3, IEC104 eller andra protokoll, vilket hjälper dig att effektivisera verksamheten och agera effektivt. 

Öka effektiviteten:

 Ett effektivt elnät är avgörande för en tillförlitlig strömförsörjning. Vi kan hjälpa till att förbättra effektiviteten – online och offline. Meggers enheter tillhandahåller datadrivna rekommendationer för elektrisk lastbalansering, vilket hjälper operatörer att optimera nätlastfördelningen och ge en stabil och smidig elförsörjning. Offline validerar våra testinstrument noggrannheten hos instrumenttransformatorer, vilket gör att du kan lita på att de tillhandahåller korrekta data och att systemen fungerar effektivt. 

Förenkla och effektivisera:

Testa instrumenttransformatorer med högre effektivitet genom att effektivisera processen för testning och rapportering av regelefterlevnad. Meggers multifunktionsinstrument eliminerar behovet av ändringar i utrustningskonfigurationen och vår standardiserade testprogramvara kan snabbt och enkelt generera testrapporter – vilket förenklar processen med att upprätthålla efterlevnad av regelkrav. 

Ytterligare resurser

Ta en närmare titt på övervakning och testning av elnät med våra omfattande artiklar och fallstudier.