Sekretesspolicy

Last Updated: January 1, 2023

Introduktion

Välkommen till Megger Groups sekretessmeddelande. 

Megger respekterar din integritet och vill skydda dina personuppgifter. Det här sekretessmeddelandet innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett varifrån du besöker den), om din rätt till sekretess och hur lagen skyddar dig. 

Det här sekretessmeddelandet har flera skikt så att du kan klicka dig fram till de specifika områden som anges nedan. Du kan även hämta en pdf-version av policyn här. Ordlistan är till för att du ska förstå innebörden av vissa begrepp som används i sekretessmeddelandet.

 

1. Viktig information och vilka vi är

 

Syftet med det här sekretessmeddelandet

Syftet med det här sekretessmeddelandet är att ge dig information om hur Megger samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av webbplatsen, inklusive alla uppgifter du uppger via denna webbplats när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst eller deltar i en tävling. 

Webbplatsen är inte avsedd för barn, och vi samlar inte medvetet in någon personlig information om barn.

Det är viktigt att du läser igenom det här sekretessmeddelandet tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling vi kan komma att tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Det här sekretessmeddelandet kompletterar andra meddelanden och är inte avsett att ersätta dem. 

Personuppgiftsansvarig

Megger består av olika juridiska enheter. Det här sekretessmeddelandet är utfärdat på uppdrag av Megger Group. ”Megger”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” i detta sekretessmeddelande avser relevanta företag inom Megger Group som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Vi meddelar vilken enhet som är personuppgiftsansvarig när du köper en produkt eller tjänst av oss. Megger Group Limited är personuppgiftsansvarig för denna webbplats. 

Vi har en dataskyddsavdelning som ansvarar för tillsyn i frågor i förhållande till detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande, inklusive eventuella begäranden om att utöva dina juridiska rättigheter kan du kontakta oss med uppgifterna nedan. 

Kontaktinformation

Våra fullständiga uppgifter är:

Fullständigt namn på juridisk enhet:  Megger Group Limited

E-postadress:  [email protected]

Postadress:  Box 724, 182 17 Danderyd

Ändringar i sekretessmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Denna version uppdaterades senast den 30 april 2018. 

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig stämmer och är aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras medan du har en relation med oss.

Tredjepartslänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, insticksprogram och appar. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kanske du tillåter att utomstående får samla in eller dela uppgifter om dig. Vi förfogar inte över dessa webbplatser av tredje part och ansvarar inte för deras sekretessmeddelanden. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser igenom sekretessmeddelandet för alla webbplatser du besöker.

 

2. De uppgifter vi samlar in om dig

 

Personuppgifter eller personlig information innefattar all information om en individ som identifierar personen i fråga. Det innefattar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inklusive men inte begränsat till förnamn, namn som ogift, efternamn, användarnamn eller liknande id, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter inklusive men inte begränsat till faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter inklusive men inte begränsat till bankkonto- och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsuppgifter inklusive men inte begränsat till information om betalningar till och från dig och annan information om produkter och tjänster som du har köpt av oss.
 • Tekniska data innefattar IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsare och version, inställning av tidszon och plats, instickstyper och webbläsarversioner, operativsystem och plattformar och annan teknik på de enheter du använder för att få åtkomst till den här webbplatsen. 
 • Profiluppgifter inklusive men inte begränsat till användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar du har lagt, dina intressen, inställningar, feedback och enkätsvar.  
 • Användningsuppgifter inklusive men inte begränsat till information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster. 
 • Marknadsföring och kommunikationsuppgifter innefattar [dina inställningar för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationsinställningar].

Dessutom samlar vi in, använder och delar aggregerade uppgifter såsom statistiska eller demografiska uppgifter för samtliga ändamål. Aggregerade uppgifter kan hämtas från dina personuppgifter men anses inte som personuppgifter i lagen eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel samla användningsuppgifter för att beräkna procentsatsen av användare som öppnar en specifik webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller kopplar aggregerade uppgifter med dina personuppgifter så att det identifierar dig direkt eller indirekt behandlar vi den kombinerade informationen som personuppgifter som ska användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om etnisk tillhörighet, religiös eller filosofisk övertygelse, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar, information om hälsa och genetiska och biometriska uppgifter). Vi samlar heller inte in information som rör brott och brottmålsdomar.

Om du underlåter att lämna personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal vi har ingått med dig och du underlåter att lämna uppgifter när det begärs, kanske vi inte kan fullgöra avtalet vi har ingått eller försöker ingå med dig (för att till exempel tillhandahålla varor eller tjänster). I detta fall kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har hos oss, men vi meddelar dig om detta är fallet. 

 

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

 

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter av och om dig bland annat genom:

 • Direkt interaktion. Du kan ge oss dina identitets- och kontaktuppgifter samt finansiella uppgifter genom att fylla i blanketter eller vara i kontakt med oss per post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta innefattar personuppgifter du lämnar när du:
 • ansöker om våra produkter eller tjänster
 • skapar ett konto på vår webbplats
 • prenumererar på våra nyheter eller andra publikationer;
 • begär att marknadsföring kan skickas till dig;
 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning eller
 • ger oss feedback.
 • Automatiserad teknik eller interaktion. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om utrustningen, internetsökningar och mönster. Vi samlar in personuppgifterna genom att använda cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Dessutom kan vi ta emot tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som utnyttjar våra cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.
 • Tredjeparter eller offentliga källor. Vi kan ta emot personuppgifter om dig från olika tredjeparter och offentliga källor som anges nedan:
 • Tekniska data från följande parter:
  1. analysleverantörer såsom Google som är baserade utanför EU;
  2. annonsnätverk inom eller utanför EU och
  3. sökuppgiftsleverantörer inom eller utanför EU.
 • Kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster samt betalnings- och leveranstjänster inom eller utanför EU.
 • Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller sammanställare inom eller utanför EU.
 • Identitets- och kontaktuppgifter från källor som är öppna för allmänheten, till exempel myndigheter med bolagsregister och röstlängder inom EU.

 

4. Hur vi använder dina personuppgifter

 

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. Det vanligaste är att vi använder dina personuppgifter vid följande omständigheter:

 • När vi behöver dem för att fullgöra avtalet vi vill ingå eller har ingått med dig.
 • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen (eller en tredje part) och dina intressen och rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där måste vi följa ett juridiskt eller reglerat krav.

Nedan finns de rättsliga grunder som vi har för att behandla dina personuppgifter.

Generellt sett räknas samtycke inte som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter i andra fall än att skicka direktmarknadsföring från tredje part till dig som e-post eller sms. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss på [email protected]

Ändamål för vilka vi använder dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning i tabellformat av alla sätt vi har för avsikt att använda dina personuppgifter, och vilka rättsliga grunder vi har för att göra det. Dessutom har vi identifierat våra berättigade intressen i tillämpliga fall.

Observera att vi får behandla dina personuppgifter för mer än en rättslig grund beroende på det särskilda ändamål för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver veta mer om den specifika rättsliga grund vi har för att behandla dina personuppgifter om mer än en grund anges i tabellen nedan. 

Ändamål/Aktivitet Typ av uppgifter Rättslig grund för personuppgiftsbehandling, inklusive grund för berättigat intresse
Registrera dig som ny kund eller leverantör

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

Fullgörande av ett avtal med dig

Behandla och leverera en beställning, inklusive:

(a) Hantera betalningar, avgifter och taxor

(b) Samla in och återfå pengar du är skyldig oss

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Finansiella uppgifter

(d) Transaktionsuppgifter

(e) Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

(a) Fullförande av ett avtal med dig

(b) Krävs för våra berättigade intressen (driva in förfallna fordringar)

Hantera vår relation med dig, inklusive:

(a) Meddela dig om ändringar av våra villkor eller vår sekretesspolicy

(b) Be dig att lämna ett omdöme eller delta i en undersökning

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Profiluppgifter

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullförande av ett avtal med dig

(b) Krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse

(c) Krävs för våra berättigade intressen (hålla våra protokoll uppdaterade och studera hur kunder använder våra produkter eller tjänster)

Du kan delta i en utlottning, tävling eller fylla i en undersökning

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Profiluppgifter

(d) Användningsuppgifter

(e) Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

(a) Fullförande av ett avtal med dig

(b) Krävs för våra berättigade intressen (studera hur kunderna använder våra produkter eller tjänster, utveckla dem och få företaget att växa)

Förvalta och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och dataförvaltning)   

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Tekniska data

(a) Krävs för våra berättigade intressen (driva vår verksamhet, administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, förhindra bedrägerier och i samband med att en verksamhet omorganiseras eller en omstruktureringsövning)

(b) Krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Tillhandahålla relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effekten av annonseringen vi ger dig

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Profiluppgifter

(d) Användningsuppgifter

(e) Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

(f) Tekniska data

Krävs för våra berättigade intressen (studera hur kunderna använder våra produkter eller tjänster, utveckla dem, få företaget att växa och utveckla marknadsföringsstrategin)
Använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter eller tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser

(a) Tekniska data

(b) Användningsuppgifter

Krävs för våra berättigade intressen (fastställa kundtyper för våra produkter eller tjänster, hålla webbplatsen uppdaterad och relevant, få företaget att växa och utveckla marknadsföringsstrategin)
Lämna förslag och rekommendationer till dig om potentiellt intressanta varor eller tjänster

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Tekniska data

(d) Användningsuppgifter

(e) Profiluppgifter

Krävs för våra berättigade intressen (utveckla våra produkter eller tjänster och få företaget att växa)

 

Marknadsföring 

Vi strävar efter att ge dig valfrihet angående viss användning av personuppgifter, särskilt gällande marknadsföring och annonsering. Vi har fastställt följande personuppgiftskontroller:

Erbjudanden från oss 

Vi kan använda dina identitets- och kontaktuppgifter, tekniska data, användnings- och profiluppgifter för att bilda oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar det marknadsföring). 

Du får marknadsföringsutskick från oss om du har begärt information från oss, köpt varor eller tjänster från oss, om du har gett oss dina uppgifter när du har deltagit i en tävling eller registrerat dig för en kampanj, och inte har valt bort marknadsföring i något av fallen.

Marknadsföring från tredje part 

Vi begär ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med företag utanför Megger Group i marknadsföringssyfte. 

Avböja

Du kan när som helst be oss eller tredjeparter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta oss

Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden, ska det inte tillämpas på personuppgifter som lämnas till oss vid köp av en produkt eller tjänst, garantiregistrering, produkt- eller tjänstupplevelse, eller andra transaktioner.

Cookies

Du kan inaktivera cookies i webbläsaren eller ställa in så att webbläsaren varnar dig när webbplatser ger åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller inte accepterar cookies bör du tänka på att vissa delar av webbplatsen kan bli otillgänglig eller inte fungera korrekt. Mer information om de cookies vi använder finns på cookiepolicy.

Ändamålsändring 

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för det ändamål som vi har samlat in dem, såvida vi inte skäligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning som är förenlig med det ursprungliga ändamålet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen av det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga ändamålet kan du kontakta oss på.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål meddelar vi dig och redogör för vilken rättslig grund som tillåter oss att göra det.

Observera att vi får behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke i enlighet med ovan nämnda bestämmelser, där det krävs eller är tillåtet enligt lag.

 

5. Utlämnande av personuppgifter

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med nedanstående parter för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

 • Interna tredjeparter som anges i ordlistan.
 • Externa tredjeparter som anges i ordlistan.
 • Specifika tredjeparter, till exempel kreditupplysningsföretag, bedrägeribekämpningsföretag eller som på annat sätt krävs enligt lag.
 • Tredjeparter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå ihop delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå ihop med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.

Vi kräver att alla tredjeparter respekterar säkerheten kring dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen och i enlighet med våra anvisningar.

 

6. Internationella överföringar

 

Vi delar dina personuppgifter inom Megger Group. Detta kan omfatta överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi skyddar dina personuppgifter genom att kräva att alla företag inom vår koncern följer samma regler vid behandling av dina personuppgifter.

När vi överför dina personuppgifter från EES, säkerställer vi en liknande grad av skydd genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs: 

 • Vi överför endast dina personuppgifter till länder som har bedömts tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen.
 • Om vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi tillämpa specifika kontrakt som ger personuppgifter samma skydd som i Europa.
 • Om vi använder leverantörer i USA kan vi överföra uppgifter till dem om de ingår i Privacy Shield, vilket kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism vi använder oss av när du överför dina personuppgifter till länder utanför EES.

 

7. Datasäkerhet

 

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt tappas bort, används eller nås på otillåtet sätt, ändras eller lämnas ut. Dessutom begränsar vi åtkomsten till personuppgifterna till medarbetare, agenter, entreprenörer och andra tredjeparter med företag som behöver känna till dem. De behandlar endast dina personuppgifter efter våra anvisningar och har tystnadsplikt. 

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta intrång i personuppgifter och meddelar dig och tillämplig myndighet om överträdelser där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

 

8. Datalagring

 

Hur länge använder ni mina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla de ändamål som vi har samlat in dem för, bland annat för att uppfylla alla juridiska och bokföringsmässiga krav eller rapporteringskrav. 

För att fastställa den lämpliga lagringsperioden för personuppgifter beaktar vi andelen av, karaktären hos och känsligheten i personuppgifterna, risken för skador vid obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål med andra medel och tillämpliga juridiska krav.

Lagen kräver att vi sparar grundläggande information om våra kunder och leverantörer för skatteändamål (inklusive kontakt- och identitetsuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter) i sju år efter det att de upphör att vara kunder.

Du kan begära att vi tar bort dina uppgifter under vissa omständigheter: mer information finns under Begäran om radering nedan.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forsknings- eller statistikändamål. I dessa fall kan vi använda uppgifterna på obestämd tid utan ytterligare meddelande. 

 

9. Dina juridiska rättigheter

 

Dataskyddslagarna ger dig vissa rättigheter gällande personuppgifter.

Du har rätt att:

Begära åtkomst till dina personuppgifter (rätt till information). Du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem enligt lagen.

Begära rättelse av personuppgifter. Du kan begära rättelse av ofullständiga eller oriktiga uppgifter vi har om dig, men vi kan behöva kontrollera riktigheten i de nya uppgifter som du lämnar.

Begära radering av dina personuppgifter. Du kan med andra ord begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter om vi inte har någon anledning att fortsätta behandla dem. Dessutom har du rätt att begära att vi tar bort eller raderar dina personuppgifter om du har utnyttjat din rätt att göra invändningar (se nedan), om vi skulle ha behandlat din information olagligen eller är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av särskilda rättsliga anledningar som vi meddelar, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran. 

Göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om vi (eller en tredje part) har berättigat intresse, och något i just din situation gör att du vill göra invändningar mot behandling för att du anser att det inverkar på dina grundläggande fri- och rättigheter. Du har dessutom rätt att göra invändningar när vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi uppvisa att vi har övertygande berättigade skäl att behandla din information, vilket åsidosätter dina fri- och rättigheter.

Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan be oss att fördröja behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) Du vill att vi ska fastställa uppgifternas korrekthet (b) Vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill inte att vi raderar dem (c) Du vill att vi ska lagra uppgifterna även om vi inte längre behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (d) Du har gjort invändningar mot vår användning av dina uppgifter men vi behöver kontrollera om vi har berättigade skäl till att använda dem. 

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. Vi lämnar ut dina personuppgifter i strukturerat, konventionellt maskinläsbart format till dig eller en tredje part som du har valt ut. Observera att denna rätt endast gäller automatiserade uppgifter som du ursprungligen har gett oss samtycke att använda eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig. 

När som helst dra tillbaka ditt samtycke om vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten av de uppgifter vi behandlar innan du drar tillbaka ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke kan vi inte erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Vi informerar dig om detta är fallet i samband med att du drar tillbaka ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du kontakta oss på adressen ovan för dataskydd eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Generellt krävs ingen avgift

Du behöver inte betala för att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av de andra rättigheterna). Men vi får ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Vi kan även vägra att fullfölja din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi behöver från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig som hjälper oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst till personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att få dem. Dessutom kan vi komma att kontakta dig om ytterligare information gällande din begäran för att påskynda vårt svar.

Svarstid

Vi försöker svara på alla berättigade begäranden inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad om din begäran är komplex eller har du gjort flera begäranden. I så fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad. 

 

10. Ordlista

 

RÄTTSLIG GRUND

Berättigat intresse avser vår verksamhets intresse att genomföra och förvalta av vår affärsverksamhet för att ge dig bästa möjliga tjänst eller produkt och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi beaktar och bedömer eventuell inverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för verksamhet där våra intressen uppvägs av den inverkan det har på dig (såvida vi inte har fått ditt samtycke eller det på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi avväger våra berättigade intressen mot eventuell inverkan på dig vid särskilda aktiviteter genom att kontakta oss.

Fullgörande av avtal innebär att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal i vilket du är en part eller vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

Uppfylla en rättslig förpliktelse innebär att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

TREDJEPARTER

Interna tredjeparte

Andra företag inom Megger Group som agerar gemensamma personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, är baserade runt om i världen, tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och förbinder sig till att rapportera till ledningen.

Externa tredjeparter

 • Tjänsteleverantörer som agerar personuppgiftsbiträden och erbjuder tjänster inom IT och systemadministration till Megger Group.
 • Professionella rådgivare som agerar personuppgiftsbiträden eller gemensamma personuppgiftsansvariga inklusive advokater, banktjänstemän, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsulttjänster, banktjänster, juridiska tjänster, försäkrings- och redovisningstjänster.
 • Den brittiska skatte- och tullmyndigheten, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden och kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.
 • Tredjepartsleverantörer som kan leverera varor eller tjänster till Megger (som kan ingå i eller utgöra en del av de varor eller tjänster som vi levererar till dig).