Detektering och övervakning av vattenläckage

Omvandla vattenhanteringen med innovativa lösningar för detektering av vattenläckor från branschens förstahandspartner.

Vattenläckage är ett kostsamt problem för såväl allmännyttiga företag som regeringar. Med biljoner liter och miljoner i icke-intäktsbringande vatten (NRW) som går förlorade varje år är vattenläckage utan tvekan ett av de mest brådskande problemen i moderna tider. Därför är lösningar för detektering och övervakning av vattenläckage avgörande för effektiv hantering av rörledningsnät.

SebaKMT är en globalt pålitlig partner för ledande vattenföretag, allmännyttiga företag och regeringar tack vare sin innovativa portfölj av lösningar för övervakning av vattenläckor. Våra lösningar har en beprövad historia av att leverera resultat, vilket hjälper företag att spara vatten, sänka kostnaderna och förbättra verksamhetens hållbarhet.

 

Exakt detektering av vattenläckage:

Även de minsta läckorna i ett rörledningsnät kan leda till betydande förluster. Våra innovativa tekniker för detektering av vattenläckor kan identifiera även de minsta läckorna så att du omedelbart kan åtgärda problemet. 

Maximera intäkterna:

Vatten som går förlorat genom läckage utgör en stor mängd icke-intäktsbringande vatten (NRW) för allmännyttiga företag. Ju snabbare du kan identifiera och reparera läckor, desto större intäkter kan du återvinna. 

Förbättra effektiviteten:

Vattenläckor betyder inte bara förlorat vatten, de innebär också oregelbundenheter i vattentrycket och rörflödeshastigheten som kan störa servicen för det allmännyttiga företagets kunder. Att ta itu med problem tidigare innebär bättre service och nöjdare kunder. 

Minska miljöpåverkan:

Vattenförlust är mer än ett ekonomiskt problem: det är ett miljöproblem. Vattenbevarande står högt upp på prioritetslistan för FN, regeringar och ansvarsfulla företag runt om i världen. Att minska förlusterna i vattennätverk är en viktig del i att förbättra vattenbevarandet – och våra övervakningslösningar för vattenläckor spelar en viktig roll. 

Ytterligare resurser

Ta en närmare titt på våra lösningar för detektering av vattenläckage.