Säkra elektriska instrument

   

Lita inte bara på det tillverkaren säger (eller det vi säger)

 

Alla med arbete inom elektricitet bör regelbundet fråga sig själva om det är säkert. Elektricitet är farligt och kan orsaka elstötar, brännskador eller till och med dödsfall. Därför ska säkerhet ha högsta prioritet när du arbetar med detta. I slutänden är det användarens ansvar att säkerställa att förhållanden, processer och utrustning ger bästa möjliga skydd för sig själv och andra.

   

     

Fysiska säkerhetsredskap som du kan använda är bland annat särskilda kläder, handskar, masker och stövlar. I detaljerade procedurer beskrivs de bästa säkerhetsmetoderna för att begränsa risken. Det fysiska arbetsområdet kan utformas på ett sätt som gör det säkrare för personen som utför arbetet.

Test- och mätinstrument är också en del av säkerhetslösningen. De ska fungera säkert i den valda testmiljön och vid avsedd användning, samtidigt som de skyddar mot förutsebar felaktig användning och oförutsedda elhändelser, som spänningstoppar. Men hur ser du till att testinstrumenten som du använder ger bästa möjliga skydd?

De flesta instrumenttillverkare säger att deras produkter är utformade för att vara säkra. Det är ovanligt att leverantörer informerar om områden där ytterligare säkerhetsfunktioner hade kunnat integrerats i konstruktionen.

När tillverkare gör allmänna säkerhetsanspråk är det viktigt att komma ihåg att ansvaret för säkerheten ligger hos dig som användare av elektrisk testutrustning. Kunniga användare vet vilka frågor de ska ställa och vilka standarder de letar efter. Du måste ha en grundlig förståelse av säkerhet för att känna till vad testinstrument ska kunna hantera.

IEC-standarden (International Electrotechnical Commission) 61010 omfattar säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål. Den omfattar krav för testning och mätning av kretsar samt för instrument. IEC 61010 ligger till grund för instrumentsäkerhet och omfattar även andra standarder för att uppfylla kraven.

En viktig aspekt av säkerhetsstandarden är miljön där instrumentet ska användas. Följande är några begrepp som ingår i IEC 61010 som du bör känna till:

  • Överspänningkatergori
  • IP klassning
  • Föroreningsgrad
  • Krypströmsindex (CTI)
  • Utformning av testledningar

Se till att du förstår begreppen och ställ lämpliga frågor till tillverkaren utifrån dem. Se till att du får uttömmande svar och nöj dig inte med vaga svar. Instrumentets konstruktion kan vara livsavgörande, så om någon frågar dig om det är säkert kan du tryggt svara ja.        

 

            

Ytterligare resurser och material